Om Dansk Sarkom Database

Formål

Organisation

Referater

Statutter

Kontakt

Styregruppe

Nyhedsbrev

Link

Formål

Beskrivelse
Dansk Sarkom Database (DSD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at forbedre kvaliteten af behandlingen og prognosen af sarkompatienter i Danmark, også i international sammenhæng.

Desuden skal databasen bidrage til kvalitetssikring af kravsspecifikationerne beskrevet i pakkeforløb for sarkompatienter.

Data
Databasen opsamler data svarende til 3 procesindikatorer og 3 resultatindikatorer vedr. kvaliteten af udredning og behandling hos sarkompatienter.

Dansk Sarkom Database er baseret på online indtastning af data i Clarion IT-system, leveret fra Carma Group, Thunøgade 32B, 8000 Aarhus 

Desuden bliver data fra Landspatientregister, CPR og Patobanken indhentet til DSD i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter.

Status
Dansk Sarkom Database blev etableret i 2009. Den første årsrapport udkom i 2012.

Links

Links

SSG – The Scandinavian Sarcoma Group www.ssg-org.net

EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) www.EORTC.be

The European-American Osteosarcoma Study Group (EURAMOS) www.euramos.org

ISOLS (International Society of Limb Salvage) www.isols.info

ISG – Italian Sarcoma Group www.italiansarcomagroup.org

CTOS (The Connective Tissue Oncology Society) www.ctos.org

The European Musculo-Skeletal Oncology Society (EMSOS) www.emsos.org

The European research project (PROTHETS) www.prothets.org

EoroBoNeT www.eurobonet.eu

EACR – European Association for Cancer Research, Europe, www.eacr.org

MRC – Medical Research Council, Great Britain, www.mrc.ac.uk/index.htm

Kræftens Bekæmpelse, www.cancer.dk 

Dokumentation af Dansk Sarkom Database 

Styregruppe

Mobirise

FORMAND

Navn          Peter Holmberg Jørgensen 

Title            Overlæge, dr.med

Adresse      Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

RESTERENDE MEDLEMMER

Navn              Claus Lindkær Jensen
Title               Overlæge 
Adresse         Ortopædkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet

Navn             Peter Sommer
Title              Overlæge 
Adresse        Urologisk Afdeling, Rigshospitalet

Navn            Akmed Ahmed Safwat
Title              Overlæge
Adresse        Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Navn            Katja Maretty Pedersen
Title               læge, PhD-studerende
Adresse        Ortopædkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet

Navn            Linda Kærlev  
Title               
Adresse        Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Navn            Anne Gammelgaard, chefkonsulent
Title             
Adresse       Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

Kontakt

Mobirise

Database support

Aleksandar Jovanovic
Telefon: +45 40565500
e-mail: aleks@oncology.au.dk

Database ansvarlig

Peter Holmberg Jørgensen 
e-mail: peter.holmberg@rm.dk